Certificat digital: paşii necesari reînnoirii semnaturii electronice


Pas 1: Se completează formularul disponibil la secțiunea Contact
Pas 2: După completarea acestui formular,  un reprezentant al companiei noastre o sa va sune si o sa va ofere toate informatiile de care aveti nevoie
Pas 3: Stabilirea unei programari pentru validarea dosarului cu acte necesar.

Pas 4: Achitați factura proformă pentru contravaloarea produselor/serviciilor care urmează a fi achiziționate.

Pas 5: Listati Acordul într-un exemplar și contractul în două exemplare, pe care le-ați primit pe e-mail completate cu datele dvs. și apoi semnați-le.
Pas 5: Depunerea documentelor în vederea obținerii unui certificat digital calificat de catre reprezentantul nostru

 

Pentru dosar aveti nevoie de  următoarele documente:

1. Copia Ordinului de Plată cu care s-a efectuat plata facturii proforme pentru contravaloarea produselor/serviciilor care urmează a fi achiziționate
2. Acordul cu utilizatorul completat și semnat în original
3. Contractul completat și semnat în două exemplare originale
4. Buletinul/Cartea de Identitate în original pentru identificare
5. Copie a buletinului/cărții de identitate marcată “Conform cu originalul”.

6. Copie a CUI marcată “Conform cu originalul”. ( pentru persoanele juridice ).

 

Observații:

1)  Dacă titularul dorește obținerea unui certificat în numele unei instituții/firme, va trebui să anexeze în plic şi copie CUI marcată “Conform cu originalul” , precum şi o împuternicire în original care să ateste funcția în cadrul instituției/firmei pentru care solicită emiterea unui certificat calificat.

Descarca Împuternicirea

2)  Dacă sunteţi administrator/asociat al companiei, echivalentul împuternicirii va fi o copie marcată conform cu originalul şi semnată,  a unui Certificat Constatator valabil eliberat de ONCR, nu mai vechi de 30 zile.

 

În urma parcurgerii acestor pași, certificatele vor fi emise si transmise către titulari, la adresa menționată în contract.