ORDIN CNAS nr. 974/2010


ORDIN CNAS nr. 974/2010

 

Art.1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă documentele justificative privind raportarea activităţii realizate în vederea decontării, formularele de raportare şi fişierele de date necesare raportării în sistemul informatic unic integrat.

Art.1.1
Începând cu data de 1 iunie 2011, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum și furnizorii de servicii de dializă aflați în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate au obligația de a depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, documentele justificative privind raportarea activității realizate în vederea decontării, formularele de raportare și fișierele de date necesare raportării în sistemul informatic unic integrat.

ART. 2
Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a documentelor şi fişierelor de date în format electronic prevăzute la art.1 si 1.1 , acestea trebuie asumate de reprezentantul legal al furnizorului, în numele acestuia, prin semnare cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital eliberat de oricare dintre furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

ART. 3
După obţinerea certificatului digital menţionat la art.2, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se vor înregistra cu respectivele certificate la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale.

ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 20 decembrie 2010.