Sistemul de Formulare Electronice Inteligente


Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a lansat Sistemul de Formulare Electronice Inteligente (SFEI), disponibil la adresa  http://e-forms.onrc.ro, cu scopul de a permite depunerea on-line a cererilor de înregistrare ale comercianților persoane fizice sau juridice, a situațiilor financiare, precum și a cererilor de informații și certificate constatatoare care sunt semnate electronic de către solicitant.
Următoarele formulare sunt disponibile pentru completare și transmitere on-line:

– Cerere verificare disponibilitate şi rezervare denumire firmă PJ
– Cerere verificare disponibilitate şi rezervare denumire firmă PF
– Cerere înregistrare persoane juridice
– Cerere de înregistrare şi autorizare persoană fizică autorizată (PFA)/întreprindere individuală(II)/întreprindere familială (IF)
– Cerere de depunere şi/sau menţionare acte
– Cerere de îndreptare erori materiale
– Cerere-comandă eliberare acte
– Cerere de depunere situaţii financiare
– Cerere-comandă eliberare informaţii
– Cerere completare dosar/observaţii
– Cerere actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev.2